Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę
Termomodernizacja budynków firmy Optiner
Data dodania:18.09.2012

Dnia 14.09.2012 Lubelska Agencja Wspierania przedsiębiorczości ogłosiła listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013. Projekt „Termomodernizacja budynku firmy Optiner” przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i otrzyma wsparcie z UE. Inwestycja ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych w wyniku prowadzonej działalności , ograniczenie emisji CO2 do atmosfery oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych firmy. Wartość projektu wynosi 149 233zł brutto a poziom dofinansowania wynosi 70%.

Wróć


telefon:
(081) 464 31 40
e-mail:
biuro@optiner.pl

Logo UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.
Logo UE
OPTINER S.A. zrealizował projekt z Działania 1.4 A RPO WL 2007 – 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa.
 
strona główna | aktualności | o nas | nasze projekty | relacje inwestorskie | media o projektach | kontakt
Optiner S.A. - to kilka projektów i jeden cel : tworząc zysk, kreować szczęście.
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych